بخیر ,میشود ,خودتانچرا خودتان را اذیت میکنید

اول پیام دادنتان کم میشود

بعد صبح بخیر و شب بخیر گفتنتان بدون شکلک میشود

بعد هم که همان شب بخیر خشک و

خالی تبدیل به استیکر میشود

خودتان خسته نمیشوید از اینهمه بهانه آوردن؟

شمارا به خدا راحت بگوئید پای شخص دیگری در میان است،

هم خیال خودتان را راحت کنید هم

مارا..

باور کنید چشم دوختن به گوشی وقتی

همه ی چراغ ها خاموش شدند، کار آسانی نیست.

راحت حرفتان را بگوئید شمارا به خدا. ..

بفهمید نفهمان

منبع اصلی مطلب : ߣΛČĶ ŁǾ√Ξ
برچسب ها : بخیر ,میشود ,خودتان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم :